Alexandra Crouwers, Emptiness and Infinite Space, digital spaces, Arti et Amicitiae, Amsterdam, 2023

Seminar: Emptiness and Infinite Space VII

December 8, 2023 at 20h30

Arti et Amicitiae
Spui,
1012 WX
Amsterdam
Netherlands

De toegang is gratis, reserveren is verplicht en kan via deze link.
Free admission, but reservation required through this link.

Emptiness & Infinite Space VII

(Text from the website of Arti et Amicitiae. Previous editions can be found here.)
De 21ste-eeuwse mens raakt meer en meer vergroeid met moderne technologie en beelden. Lang zagen wij onszelf als rationele autonome wezens, beschikkend over zo’n unieke denkkracht dat we met behulp van technologie ‘onze’ wereld vorm konden geven, om vervolgens zelf rustig achterover te leunen. Tegenwoordig worden wij echter het ene na het andere scherm ingezogen. De Franse filosoof Jean Baudrillard werd in de jaren ’80 al gegrepen door de enorme impact van de beeldcultuur, zo erg dat het schijnt dat hij zijn huis vulde met vijftig televisies om dit nieuwe fenomeen te bestuderen. Inmiddels – zo’n dertig jaar later – heeft de omnipresentie van virtuele realiteiten wellicht wel meer impact dan de ‘daadwerkelijke’ fysieke realiteit. Maar in plaats van dit gegeven enkel te beschouwen vanuit techno-pessimistische perspectieven en deze werelden als leeg en betekenisloos te zien, kunnen we ons ook afvragen hoe we via technologie ‘oneindige werelden’ tot stand kunnen brengen.

Tijdens deze editie van Emptiness & Infinite Space richten we ons op de wijze(n) waarop kunst digitale werelden schept om zo de moderne mens van nieuwe vormen van perceptie, verbeelding en ervaring te voorzien. Welke ruimte(s) kan kunst met moderne technologie creëren en wat voor impact hebben zulke experimenten op ons? En waaruit bestaat de rol van de filosofie binnen deze verhouding met nieuwe werelden?

In gesprek gaan beeldend kunstenaar Alexandra Crouwers en filosoof Kirsten Poortier. Alexandra Crouwers is experimenteel filmmaker, artistiek onderzoeker en schrijver over mediakunst. Ze bouwt in haar computer – haar ‘virtuele atelier’ – filmsets, die als drager dienen voor animaties, video-installaties en werken op papier. Terugkerende thema’s in haar oeuvre zijn de perceptie van tijd en ruimte, met daarbinnen sterke referenties naar cinematografische en narratieve elementen, nieuwe mythologieën en virtuele werelden. Kirsten Poorter is docent filosofie en kunst en promovenda ‘Kritisch Denken’ aan de Universiteit van Groningen. Ze houdt zich bezig met de lichamelijke ervaring van kunst en nieuwe media-installaties en de wijzen waarop cognitie betrokken is in zulke ervaringen, allen om te onderzoeken hoe we nieuwe verbintenissen met de wereld aan kunnen gaan. Recent droeg zij bij aan ‘Wat Maakt De Mens: Onze lichamelijkheid in relatie tot techniek en wetenschap’ (2023 – in samenwerking met Peter-Paul Verbeek en Erik Myin) en ‘Filosofie op School’ (2021 – met Natascha Kienstra).

De avond wordt ingeleid door Jan Bor en zal worden gemodereerd door Floris van der Burg.

Follow Alexandra Crouwers:
Alexandra Crouwers (NL, °1974) is a visual artist working in the digital realm. Her works are made by using a combination of 3D modeling and animation, and post-production, and can take many forms. From 2019 on, she's a doctoral researcher in art and animation at Leuven University/LUCA School of arts, Brussels, under supervision of Wendy Morris.